آدرس دفتر اصفهان

آدرس دفتر اصفهان :

اصفهان-چهارراه آپادانا-مجتمع تندیس- طبقه دوم-واحد ۲۳

تلفن:                       ۳۶۴۱۲۶۱۵-۰۳۱ الی ۱۸

خط ویژه :              ۴-۹۵۰۲۰۶۵۰-۰۳۱

مدیر عامل : جناب آقای محمد فرهادی                     داخلی ۱۴

مدیریت واردات و صادرات :                                        داخلی ۱۳

مدیریت دفتر بندرعباس :                                           داخلی ۱۸

مدیریت حمل و نقل :                                                داخلی ۱۵

اصفهان سوئیچ :                                                    داخلی ۱۵

روابط عمومی و پشتیبانی:                                     داخلی ۱۶

آدرس دفتر بندرعباس: 

آزادگان-آزادگان ۲۸-ساختمان میلاد ۲-واحد ۷

تلفن: ۰۹۰۲۳۲۷۱۰۴۷   —   ۰۹۱۷۹۵۸۱۰۴۷

وب سایت:   www.farhadytrading.ir    و   www.farhadytrading.com 


بازگشت به صفحه ی اصلی