اتاق بازرگانی جمهوری اسلامی ایران

سایت رسمی اتاق بازرگانی

 

جهت اطلاعات بیشتر و راهنمایی مشاور با شماره ۳۶۴۱۲۶۱۵-۰۳۱ داخلی ۱۸ سرکار خانم همتی تماس حاصل فرمائید.

www.Iccima.ir