فرم نظر سنجی

فرم پیش رو به منظور سنجش رضایت مشتریان از نحوه ارائه خدمات ، طراحی گردیده است . پاسخ صـــــادقانه و دقیق شما منجر به شناسایی
نقــــاط قوت و زمینه های قابل بهبوداین شرکت در حوزه مشتریان شده و ما را در ارتقای سطح رضایت مشتریان یاری خواهد نمود.

با تشکر

مشتری گرامی لطفا میزان رضایت خود را از مولفه های زیر در ستون های مرتبط درج نمایید .

فرم سنجش رضایتمندی مشتریان